Produto / Servizo

Versión para impresiónVersión para impresiónSend by emailSend by emailVersión PDFVersión PDF

Éxito
Nesta páxina describirase de forma detallada a súa actividade e se listarán
os servizos ou produtos que desexa dar a coñecer.

Ademais de todo o texto que queira incluír, poderá incluír todas as imaxes que desexe, mesmo en forma de galerias de imaxes.

Aínda que este modelo de web só permite 6 páxinas de produtos/servizos diferenciadas, si desexa publicitar máis sempre pode optar por:

- Listar todos os seus produtos nesta páxina e só definir páxinas propias para os 6 máis representativos

- Agrupar os seus produtos en 6 categorías, de forma que cada unha das 6 páxinas de produto inclúan os datos dos distintos produtos que compoñen a categoría.

Subscribe to Comments for "Produto / Servizo "